PUSAKA

Apakah Itu Harta Pusaka

Harta Pusaka adalah aset dan tanggungan yang ditinggalkan oleh seseorang apabila berlaku kematian dan diwarisi oleh waris yang berhak mengikut undang-undang

Harta Tak Alih

Harta Tak Alih

Adalah Harta yang tidak berubah-ubah.

Harta Alih

Adalah Harta yang boleh berubah-ubah atau tidak tetap.

Harta Alih

Perkhidmatan Pentadbiran Harta Pusaka MAAB

Pentadbiran Harta Pusaka Berwasiat

Pentadbiran Harta Pusaka Tanpa Wasiat

Firman Allah S.W.T Bermaksud :

"Wahai orang-orang Islam, janganlah kamu saling memakan (gunakan) harta-harta antara kamu dengan jalan yang salah (tipu,judi dan sebagainya)"

KENAPA PERLU SEGERAKAN PEMBAHAGIAN PUSAKA :

Jom Anda Bersama MAAB