AMANAH PUSAKACARE
(APC)

Apakah Itu Amanah PusakaCare
(APC)

Amanah PusakaCare adalah satu produk Amanah yang bertujuan membantu waris dan benefisiari bagi menyelesaikan fi dan kos pentadbiran pusaka peserta/pelanggan kelak apabila berlaku kematian. 

Matlamat Produk

Prosedur dan proses tuntutan harta pusaka mesti dibuat sebelum harta pusaka dapat diagihkan kepada waris-waris Faraid dan benefesiari. Urusan tersebut akan dilakukan sehingga selesainya harta pusaka (milik simati) diturunkan milik dan dipindah milik kepada waris atau benefisiari.

Pengurusan harta pusaka tidak percuma, Ia melibatkan tenaga, pengetahuan, kemahiran, pengalaman serta kos-kos melibatkan bayaran berbentuk kewangan samada kes besar atau kes kecil bergantung kepada nilai dan jenis harta pusaka.

Diantara cabaran terbesar adalah harta yang ditinggalkan oleh simati tidak cukup untuk menampung kos pentadbiran harta pusaka, dan dalam masa yang sama waris tidak mampu menanggung kos tersebut. Akibatnya urusan pentadbiran harta pusaka tertangguh dan tidak dapat diselesaikan dengan baik.

KEISTIMEWAAN / KELEBIHAN MELANGGAN PRODUK AMANAH PUSAKACARE

Bil Jenis/Nama Pelan Harga Pelan Bayaran Manfaat

1

 

2

 

3

MyAPC30

 

MyAPC40

 

MyAPC50

RM 30

 

RM 40

 

RM 50

Manfaat Pentadbiran Harta Pusaka Sehingga RM 20,000

 

Manfaat Pentadbiran Harta Pusaka Sehingga RM 40,000

 

Manfaat Pentadbiran Harta Pusaka Sehingga RM 60,000

TERMA & SYARAT LANGGANAN AMANAH PUSAKACARE

Jom Anda Bersama MAAB