AMANAH

Apakah Itu Amanah

Amanah adalah perjanjian (Surat Ikatan Amanah) yang membolehkan seseorang (Penderma) memberikan tanggungjawab undang-undang atas aset mereka kepada orang lain (Pemegang Amanah) untuk pihak ketiga yang menerima (Benefisiari / Pemegang Amanah)

iphone Amanah

Amanah Takaful / Insurans

Memastikan pampasan takaful / insurans diagihkan dan diuruskan kepada penerima / benefisiari yang diinginkan dengan membuat Amanah Takaful / Insurans.

MYANGKASA AMANAH BERHAD (MAAB) dilantik sebagai Pemegang Amanah untuk pampasan takaful / insurans yang diperolehi untuk diagihkan dan diuruskan kepada penerima / benefisiari yang diinginkan sepertimana arahan / terma Surat Ikatan Amanah yang dipersetujui.

Syarat Sijil Takaful / Polisi Insurans Yang Boleh Diamanahkan

Syarat Sijil Takaful / Polisi Insurans Yang Boleh Diamanahkan

Amanah Tunai

AMANAH TUNAI INDIVIDU – Menyediakan sumber kewangan / pendapatan segera kepada benefisiari selepas kematian penderma. Penderma boleh mengagihkan Dana/ modal Amanah untuk tujuan dan hasrat tertentu kepada penerima / benefisiari melalui Pemegang Amanah sepertimana yang dinyatakan dalam Surat Ikatan Amanah

AMANAH TUNAI KORPORAT – Amanah yang diterima daripada institusi / perbadanan / agensi kerajaan / yayasan / kelab / syarikat / persatuan / badan korporat atau koperasi bertujuaan menyediakan tabung amanah untuk dana / modal amanah diagihkan kepada penerima / benefisiari untuk tujuan dan hasrat tertentu penderma korporat

iphone Amanah tunai

Kebaikan Amanah Tunai

Jom Anda Bersama MAAB